u

Najava Internacionalnog studentskog kongresa (ISC) u Gracu

Od 31. maja do 01. juna 2019. | Grac, 🇦🇹 Austrija

Internacionalni studentski kongres (International Student Congress – ISC) održava se svakog proljeća na Medicinskom univerzitetu u Gracu u Austriji.

ISC teži da poveže mlade istraživače iz različitih biomedicinskih nauka, a sve sa ciljem razmjene ideja, znanja i iskustava u svrhu profesionalnog umrežavanja.

Med_Banner_300x250_v2

Radni dio kongresa održati će se 31. maja i 1. juna kada su planirane oralne i poster prezentacije studentskih radova, te radionice i plenarna predavanja. Organizator je pripremio bogat društveno-zabavni program sa ciljem da maksimalno ispuni vrijeme učesnika počevši od dana prije kongresa (30. maj) pa sve do 1. juna, tokom kojeg su planirani prijem u gradskoj vijećnici, te noćna druženja u lokalnim pabovima. Tokom zakuski i kafe pauza obezbijeđena je besplatna hrana i piće za učesnike.

Rok za slanje sažetaka: 05. novembar 2018. do 15. januar 2019.

Svi studenti i mladi ljekari koji bi željeli biti dijelom ISC 2019 mogu se dodatno informisati na web i Facebook stranici kongresa.

Da li Vam se ovo dopada?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Koristimo antibiotike pažljivo!

BoHeMSA: Koristimo antibiotike pažljivo!